• Cameras
  We recommend
 • Lenses
  We recommend
 • Recorders
  We recommend
 • Signal Transmission
  We recommend
 • Video intercoms
 • System solutions
 • Other
  We recommend
 • NMS VSS
 • NMS AC
 • ANPR

Contact / Export Department

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa,
Polska (Poland)
22 546 05 46

 

Export department (EN)
+48 532 724 833
+48 532 724 834

Export department (RU)
+48 602 458 480

export@aat.pl

NIP: 9512500868, REGON: 385953687
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 zł

 

See our channel on