• Kamery
  Polecamy
 • Obiektywy
  Polecamy
 • Rejestratory
  Polecamy
 • Transmisja sygnałów
  Polecamy
 • Wideodomofony
 • Rozwiązania systemowe
 • Inne
  Polecamy
 • NMS VSS
 • NMS AC
 • ANPR

Nowe funkcje rejestratorów NOVUS z serii 4000

Prasa

W nowej wersji oprogramowania układowego 8- i 16-kanałowych rejestratorów NOVUS z serii 4000 dostępne są nowe funkcje powiązane z rozpoznawaniem twarzy.

Funkcje te – Repeat visitors oraz Face attendance – zostały wyodrębnione w menu AI. Pierwsza z nich pozwala na ustalenie, czy w zdefiniowanym przedziale czasowym dana osoba pojawiła się na obrazach z wyselekcjonowanych kamer, a jeśli tak, to ile razy miało to miejsce. Punktem odniesienia może być wizerunek twarzy z bazy danych rejestratora, ale może to być również zdjęcie w formie pliku graficznego. Druga z funkcji – Face attendance – może działać w przypadku całego zbioru lub pojedynczo zdefiniowanych twarzy i umożliwia uzyskanie w graficznej formie informacji o tym, kiedy dana osoba pojawiała się w polu widzenia kamer i została rozpoznana. Tym samym, gdy podane są godziny aktywności, otrzymujemy informację o liczbie spóźnień oraz przedwczesnych wyjść w określonym przedziale czasowym, którego długość jest ograniczona jedynie wielkością archiwum. Bez dodatkowych urządzeń administrator systemu może np. szybko zweryfikować częstość i punktualność patroli, a także aktywność wybranych osób w miejscu widocznym na obrazach z kamer systemu wizyjnego.

Wyselekcjonowane dane mogą być wyeksportowane do pliku CSV do dalszej obróbki.

Zobacz nasz kanał